Cart

Press Enter / Return to begin your search.

DE’SOTO WEBÁRUHÁZ

Általános Szerződési Feltételek

1. Tájékoztató adatok az Eladóról

A http://www.desoto.hu internetes oldal – DE’SOTO WEBÁRUHÁZ- üzemeltetője a TOMCARNIVAL Kft (továbbiakban Társaság).

A Társaság adatai: Székhely: 6725 Szeged, Nemes Takács utca 36. | Adószám: 25972500-2-06| Cégjegyzékszám: 06-09-023629 | Ügyvezető: Farsang Anett Telefonos elérhetőség: +36 30 664 6835, e-mail címe: desotohungary@icloud.com, a továbbiakban „Eladó”.

2. Vásárolható termékek körének meghatározása

Az Eladó a fenti weboldalon megtalálható internetes katalógusában teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes árát. A webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint. Az Eladó telefonon, telefaxon, postai levélben, stb. megküldött rendelést webes vásárlásként nem fogad el.

3. A termékek megrendelése

Az Eladó a megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi regisztrációs mezőt maradéktalanul, valós adatokkal kitölti. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből adódó károkért az Eladót felelősség nem terheli.

Az Eladó a Vevő megrendelését a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolja.

A Vevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával és a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Vásárlás lépései

Tegye a megvásárolni kívánt tételeket a kosarába, majd kattintson a „vásárlás lezárása” gombra. Ezután válasszon átvételi módot, a „fizetési mód kiválasztása” gomb segítségével. Házhoz szállítás esetén töltse ki, ill. ellenőrizze a szállítási címet. Amennyiben más névre/címre kéri a számlát, azt is itt kell jeleznie. Rendszerünk a korábban megadott adatokat kínálja fel automatikusan. Az utolsó lapon összegezzük az Ön által választott termékeket, a fizetendő végösszeget, a szállítási határidőt, valamint az átvételi és fizetési módot. A „vásárlás lezárása és megrendelés” gombbal küldi el rendelését.

A csomagban minden esetben az Ön által megadott adatokkal számlát küldünk, melyen tételesen szerepelnek a rendelt termékek. Ha egy rendelésen belül bizonyos tételekről külön számlát kér, vagy bármilyen más jellegű, a megrendelt áruhoz kapcsolódó egyéb kérése van, azt feltétlenül jelezze az „egyéb megjegyzés” rovatban. Megrendeléséről rendszerünk automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

5. A termékek ára és a fizetés módja

A termékek aktuális bruttó árát a http://www.desoto.hu honlapon található érvényes internetes termékkatalógus tartalmazza.

Megrendeléskor Ön a következő fizetési módozatok közül választhat:

  • Előzetes átutalás: (eladói számlaszám: 10102842-20563300-01004000); ebben az esetben az Eladó a megrendelés teljesítését, az áru összegyűjtését abban az esetben kezdi meg, ha az áru vételára és szállítási költsége (futár vagy posta) beérkezett az Eladó bankszámlájára. A vételárnak a szállításra váró rendelésben rögzített kiszállítási dátum előtt minimum 1 banki nappal az Eladó számláján meg kell jelennie. Ha a Vevő banki átutalással történő fizetési módot választotta, akkor a termékek átvételének elmulasztása esetén a rendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 5 banki napon keresztül az Eladó fenntartja számára a megrendelt árut.
  • Online bankkártyás fizetés: ebben az esetben az Eladó a megrendelés teljesítését, az áru összegyűjtését abban az esetben kezdi meg, ha az áru vételára és szállítási költsége (futár vagy posta) beérkezett az Eladó bankszámlájára. A vételárnak a szállításra váró rendelésben rögzített kiszállítási dátum előtt minimum 1 banki nappal az Eladó számláján meg kell jelennie. Ha a Vevő az online bankkártyás fizetési módot választotta, akkor a termékek átvételének elmulasztása esetén a rendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidő követően 5 banki napon keresztül az Eladó fenntartja számára a megrendelt árut.
  • Utánvét szállításkor (postai vagy futár): ebben az esetben a fizetés helye a Vevő által megjelölt szállítási cím, a fizetés módja pedig minden esetben készpénz. A fizetés az áru átvételével egyidejűleg történik.
  • Halasztott fizetési mód: Ezt csak az Eladó minősített partnerei, egyedi szerződéses feltételek alapján vehetik igénybe.

Az Eladó a webáruházban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Megrendelőre.

6. A termékek átadása-átvétele

A kiválasztott és megrendelt termékeket a Vevő a visszaigazolásban jelzett és az Eladóval elektronikus úton egyeztetett időpontban és helyen veheti át. A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vevőt terhelik, ezek összege a megrendelt áru mennyisége és súlya továbbá a választott szállítási mód és a rendelés helyének függvényében változik.

Házhozszállítás: A webáruházban megrendelt termékeket Magyarország egész területén házhoz szállítjuk. A házhozszállítás postacsomaggal történik, ennek díja és feltételei a mindenkor érvényes postai díjszabásnak megfelelő.

7. A Termékek ellenőrzése

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

A Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni.

A mennyiségi megvizsgálást a Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követően előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik.

8. A rendelés lemondása, elállás joga

a) Fogyasztók részére

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eső természetes személy. A fogyasztók és Társaságunk közötti szerződésekre vonatkozó jogszabály: 45/2014. Korm. Rendelet. Mindezek alapján:

A fogyasztó jogosult a szerződéstől a 45/2014. Korm. Rendelet 20. § (2) bekezdésben meghatározott számítás szerint az étvétel napjától 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a Vevőszolgálat e-mail címén (e-mail: desotohungary@icloud.com). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A termék árát és a hozzá kapcsolódó szállítási költséget (nem a visszaküldés költségét) visszatérítjük a fogyasztónak az elállás bejelentésétől számított 14 napon belül. Társaságunk a termék árát és a szállítási költséget visszatarthatja mindaddig, amíg vagy a termék visszaérkezik hozzá vagy a fogyasztó kétséget kizáróan tudja bizonyítani például egy feladóvevénnyel, hogy a terméket visszaküldte a webáruháznak.

Amennyiben a fogyasztó a kipróbálás során a termék tulajdonságainak megvizsgálásához szükséges használatot meghaladta, Társaságunk értékcsökkenést számol el.

Társaságunk a termék árát ugyanabban a formában téríti vissza, amiben a vásárlás történt, kivéve, ha a fogyasztó korábban beleegyezett, hogy másképpen kapja vissza az összeget.

b) Nem fogyasztók részére

Nem fogyasztókra (gazdasági társaságok, egyesületek, egyéni vállalkozók, stb.) a 8 a) pontban foglaltak nem vonatkoznak, rájuk az általános elállási jog az irányadó. Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, bontatlan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

9. Jótállás

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban foglaltak az irányadók.

A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén érvényesíthető, a Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait a Vevőszolgálaton panaszként a 10. pontban foglaltak szerint terjesztheti elő.

10. Felelősség

Az Eladó nem felelős semmilyen a webáruháztól történő rendelés kapcsán az internetes csatlakozásból, rendelésből, vásárlásból eredő, informatikai eredetű kárért. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

11. Adatvédelem

Az Eladó a Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban a hatályos jogszabályok szerint jár el. Az Eladó Adatvédelmi Tájékoztatóját a Vevő megismerte és annak rendelkezéseit tudomásul vette.

A regisztrált Vevő külön, kifejezett formában történő kérése esetén részére a Vevőszolgálat az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldi. A regisztrált Vevő a Vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését a http://www.desoto.hu címen.

12. Panaszügyintézés

A 210/2009. Kormányrendelet alapján a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.

A panasz közlését Vevő telefonon megteheti a Vevőszolgálat +36 30 664 6835 telefonszámán keresztül. Vevő a panasz írásbeli közlésére a desotohungary@icloud.com e-mail címen jogosult.

13. AZ Általános Szerződési Feltételek elfogadása

A vásárló webáruházban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

14. Egyéb

Az Eladó szabadon, a hatályos jogszabályi keretek között módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon (www.desoto.hu)

Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó érvénytelennek nyilváníthatja a Vevő regisztrációját és vásárlását, és az eredeti állapot helyreállítása érdekében jár el.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Szegedi Járásbíróság ill. a Szegedi Törvényszék joghatóságát kötik ki.

Szeged, 2019. november 5.


TOMCARNIVAL Kft.

Farsang Anett

ügyvezető